Wie is CampSolutions

CampSolutions kantoorhoudende te Koppelstraat 9, 7391 AK Twello, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel onder nummer 08179735

Wat doen wij

CampSolutions ontwerpt, ontwikkelt, fabriceert en verhuurt tenten en aanverwante artikelen in de breedste zin van het woord. CampSolutions richt zich daarbij vooral op de business to business markt. Op onze website www.campsolutions.com vind je meer informatie van onze diensten en producten.

Privacy

CampSolutions hecht veel waarde aan jouw privacy en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met administratie@campsolutions.com

Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens bedoelen wij gegevens die iets over jou zeggen en waarmee een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Persoonsgegevens zijn onder andere naam en (e-mail)adres. Een telefoonnummer en IP-adres zijn ook persoonsgegevens.

Wij verwerken verschillende persoonsgegevens voor verschillende doelen. In het onderstaande overzicht hebben wij uitgewerkt welke persoonsgegevens wij verwerken voor welke doelen.

Persoonsgegevens            

Contactgegevens en persoonsgegevens van klanten/potentiele klanten.

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres

Doeleinden

Wij gebruiken deze gegevens om een offerte op te maken op basis van een offerte uitvraag

Wij gebruiken je gegevens voor onze Financiële administratie

Wij gebruiken deze gegevens om nieuwsbrieven te versturen aan personen die zich voor de nieuwsbrief hebben ingeschreven.

Wij gebruiken deze gegevens om een afspraak bij u op het terrein of bij ons in de showroom te bevestigen.

Wij gebruiken deze gegevens voor onze marketing- en verhuur activiteiten.

Beveiliging van jouw gegevens

We doen onze uiterste best om jouw gegevens zoveel mogelijk te beschermen. We hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te bespreken:

 • Wij hebben onze systemen beveiligd en investeren in onze systemen, procedures en mensen.
 • We zorgen ervoor dat onze manier van werken past bij de gevoeligheid van jouw gegevens.
 • We trainen ons personeel om veilig om te gaan met jouw gegevens.
 • Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsovereenkomst gesloten.
 • Persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar in een afgeschermde omgeving.

 Op basis waarvan verwerken wij jouw gegevens?

Wij mogen jouw gegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. In de regelgeving is vastgelegd dat dit

alleen mag als er ‘een grondslag is voor de verwerking’. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen

gebruiken als daar één of meer van de volgende redenen voor zijn:

 • Uitvoering van de overeenkomst: Wij hebben gegevens nodig voor het uitbrengen van een offerte of het sluiten van een overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang: Wij mogen jouw gegevens gebruiken als we daar een ‘gerechtvaardigd belang’ bij hebben, bijvoorbeeld voor het verzenden van bepaalde nieuwsberichten. Wij moeten dan kunnen aantonen dat ons belang om jouw gegevens      te gebruiken zwaarder weegt dan jouw recht op privacy. We wegen alle belangen dus af.
 • Toestemming: Op grond van door jou gegeven toestemming verwerken wij jouw gegevens, zoals het versturen van nieuwsbrieven. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor de genoemde doeleinden:

 • Persoonsgegevens van sollicitanten – deze gegevens bewaren wij zo lang als noodzakelijk is voor dit   doeleinde.
 • Persoonsgegevens van klanten – deze gegevens bewaren wij zo lang als noodzakelijk is voor dit doeleinde.
 • Persoonsgegevens in financiële administratie – deze gegevens bewaren wij zo lang als noodzakelijk is voor dit doeleinde.
 • Overige gegevens– wij bewaren overige persoonsgegevens alleen zolang deze noodzakelijk zijn voor de doeleinden. Wij verwijderen persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze verwerken.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Wij maken gebruik van dienstverleners die in opdracht van ons werkzaamheden verrichten en jouw gegevens verwerken. We geven alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de diensten te verrichten zoals het versturen van nieuwbrieven via e-mail en het verwerken van jouw gegevens in ons klanten relatiemanagement systeem. Wij kiezen deze bedrijven zorgvuldig uit en sluiten verwerkersovereenkomsten met deze partijen. In deze verwerkersovereenkomsten is vastgelegd wat deze partijen met persoonsgegevens mogen doen en, hoe zij de gegevens moeten beveiligen en wanneer de gegevens verwijderd moeten worden.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij CampSolutions over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij CampSolutions. Je kunt verzoeken dat CampSolutions je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om CampSolutions te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van CampSolutions of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van CampSolutions te verkrijgen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat CampSolutions je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Recht van verzet tegen Direct Marketing

Als je geen aanbiedingen voor en diensten meer wilt ontvangen, dan kan je je hier altijd voor uitschrijven. Dat kan eenvoudig via ieder marketingbericht.

Recht op dataportabiliteit (recht op overdraagbaarheid van gegevens)

Wil je de gegevens die jij aan ons hebt gegeven en die wij geautomatiseerd opslaan voor de uitvoering van een overeenkomst weer ontvangen? Dat kan, maar alleen als we jouw gegevens verwerken op basis van toestemming of op basis van de overeenkomst die wij met jou hebben gesloten. Dat heet ‘dataportabiliteit’.

Cookies

Een cookie of vergelijkbare andere technieken zoals tracking pixels, fingerprint devices, etc (“cookies”) is een tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op de computer, tablet of smartphone of ander apparaat (hierna apparaat)wordt opgeslagen. De cookies die via de website van CampSolutions worden geplaatst kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Met behulp van de cookies. die worden geplaatst en worden uitgelezen kan er onder meer voor worden gezorgd dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Daarnaast kunnen wij bijhouden welke pagina’s van onze website jij bezoekt en gegevens koppelen voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden.

Cookies die wij gebruiken

 • Functionele cookies:

hiermee zorgen wij ervoor dat de website goed werkt. Functionele cookies gebruiken wij voor:

 1. Het opslaan van voorkeuren zoals taal, locatie
 2. Het afstemmen van het formaat van je browser op de resolutiegegevens van je scherm
 3. Het mogelijk maken om te reageren op onze website
 • Analytische cookies: met deze cookies brengen wij het gebruik van de website in kaart om de kwaliteit, effectiviteit en de beleving te verbeteren. Wij gebruiken analytische cookies om onze website te optimaliseren. Dat doen we bijvoorbeeld door:
 1. Bijhouden van het aantal bezoekers op de website
 2. Hoe lang bezoekers op onze website zijn
 3. Welke webpagina’s bezoekers bekijken
 • Marketing en advertentiecookies: door het plaatsen van marketingcookies kunnen wij je gerichte aanbiedingen doen en inhoud tonen die voor jou relevant is. Wij proberen de advertenties zo goed mogelijk bij jouw interesse te laten aansluiten. Deze cookies zetten wij bijvoorbeeld in om nieuws te delen of relevante producten te laten zien. Hiervoor gebruiken wij ook social media cookies.

Cookies die door derden worden geplaatst

Voor cookies die derde partijen en social media plaatsen en de gegevens die zij hiermee verzamelen verwijzen wij je naar de verklaringen van deze partijen op hun eigen websites. Zie daarvoor ook het overzicht cookies. Deze verklaringen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. CampSolutions heeft daar geen invloed op.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor het plaatsen en uitlezen van functionele cookies en analytische cookies die geen of geringe gevolgen voor de privacy van bezoekers hebben is geen voorafgaande toestemming vereist. Deze cookies mogen bij een bezoek aan onze website altijd worden geplaatst en kunnen niet worden uitgeschakeld

Voor het plaatsen en uitlezen van overige analytische, marketing en advertentiecookies en social media cookies vragen wij je toestemming voordat wij deze cookies plaatsen en uitlezen. Deze toestemming kun je geven door middel van onze cookiebanner. Toestemming kun je later altijd wijzigen.

Met de cookies waarbij wij persoonsgegevens verwerken en je persoonlijke voorkeuren verzamelen, combineren of analyseren verwerken wij je gegevens. Voor elke verwerking van persoonsgegevens hebben wij een grondslag zoals hiervoor vermeld.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Als je geen cookies wilt, dan kun je je instellingen aanpassen of zelf cookies verwijderen. Het wijzigen van de voorkeursinstelling van cookies kan mogelijk invloed hebben op het functioneren van de website.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je op de hoogte wordt gesteld, wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vind je bij de instellingen van je browser.

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op als je vragen hebt over deze Privacy- en cookieverklaring. Dat kan via: administratie@campsolutions.com Wij helpen je graag. Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens? Dan kun je een klacht indienen bij de directie via de contactgegevens onderaan deze Privacy- en cookieverklaring. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze Privacy- en cookieverklaring:

Deze Privacy- en cookieverklaring is op 19 mei 2020 vastgesteld. Wij kunnen onze Privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd updaten.